Specialiști disponibili pentruChirurgie pediatrica

Tala Sorin

Chirurgie pediatrica,

Medic primar Chirurghie pediatrica

Program de lucru: L, Ma 08.30-09.30, Mi 10.00-11.00,  Joi 11.00-12.00 Vineri 09.30-10.30

Stabiliţi o programare