PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE

 

Lista afectiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical in spitalizare de zi - PACHET DE BAZA_FSZ_B1  (vezi spz11)

Lista cazurilor rezolvate cu procedura chirurgicala - in spitalizare de zi - PACHET DE BAZA_FSZ_B2  (vezi spz22)

Lista serviciilor medicale in regim de spitalizare de zi decontate asiguratilor prin tarif pe serviciu medical/vizita (zi) - PACHET DE BAZA_FSZ_B3  (vezi spz33)

PACHETUL DE BAZA - FOCG: DRG + CRONICI  (vezi spc44)

PACHETUL DE SERVICII SPITALIZARE DE ZI CU TARIFELE CORESPUNZATOARE PENTRU ANUL 2022 (vizualizare aici)

TARIFE ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE CONFORM HG696/2021 (vizualizare aici)

TARIFE- DIVERSE SERVICII MEDICALE COPLATA (vizualizare aici

Nu exista tarif pentru cazare si masa apartinator, deoarece nu exista in structura spitalului paturi/insotitor