Programarea online este in curs de testare!

 

Cap.I.Dispozitii generale:

 

Art.1.(1).Regulamentul Intern,denumit in continuare<<Regulamentul>>se aplica tuturor angajatilor din spital,indiferent de durata contractului de munca,modalitatea de salarizare sau timpul de munca.

(2).Prevederile prezentului Regulament se aplica si pentru:

a) personalul incadrat intr-o alta unitate ,care efectueaza stagii de pregatire profesionala,cursuri de perfectionare,specializare.

b)firmele care asigura diverse servicii in incinta unitatii au obligatia de a respecta Regulamentul in afara atributiilor si clauzelor prevazute in contractele incheiate intre parti (curatenia spitalului, pastrarea linistii si pastrarea integritatii bunurilor cu care intra in contact).

Art.2.Prezentul regulament de ordine interioara stabileste obligatiile angajatorului precum si cele ale salariatilor,cuprinde dispozitii referitoare la organizarea timpului de munca si de odihna,disciplina muncii,recompensele ce pot fi acordate,modul de aplicare a sanctiunilor disciplinare,precum si persoanele care au dreptul de a le aplica.

Art.3.Disciplina la locul de munca reprezinta sistemul de norme care reglementeaza comportarea salariatilor in procesul de munca,adica in esenta totalitatea obligatiilor asumate prin incheierea contractului individual de munca.

 

Art.4.Fumatul este strict interzis in spital .

 

ROI (vizualizare aici)